torsdag 31 mars 2011

Någon sa...

Alla ska behandlas lika oavsett var, och vilken befattning man har i organisationen. Det måste ju betyda att även kontors och administrativ personal omfattas av våra "toalettregler". Eller har personen ifråga som sa dessa ord fel eller farit med osanning?

Utbildning är inte så viktigt verkar det som, i alla fall när det gäller personal som varit sjuka. Dagarna efter återkomsten till arbetet får personen stå i biljetthallen, i spärrlinjen eller på annat sätt göra samma arbete som kundservice- och plattformsvärdarna gör. MEN UTAN UTBILDNING PÅ arbetsuppgifter, radio eller handdator och framför allt utan personlig säkerhet eftersom man alltid går ensam. Befattningen "Gruppcoach" för KSV vid Gullmarsplan, tar ju priset verkar det som. Den personen har uttryckligen ingen arbetsledande befogenhet men ska ändå utföra arbetsledande uppgifter samt föra statistik och sköta sambandet mellan KSV, SC och Trafikledning. Vad ger du för den utbildningen?

Inga kommentarer: